28 | 11 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นฯ

28 พฤศจิกายน 2564 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ได้นำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด - 19 ให้กับกับคนพิการทางด้านสายตา รายนายเฉลิม  เพ็ชรโพธิ์  บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                    มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็นนายเแลิม เพ็ชรโพธิ์

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566

1     2

23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

 sub district community 64 02

sub district community 64 03 sub district community 64 04

sub district community 64 06 sub district community 64 05

ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

17 กันยายน 2564 นายเสถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล  คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ,สอบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับคนพิการที่ได้่รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนายบุญเกิด  ปุ่ยแดง หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                                    พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง1  

     พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง2  พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง3 พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง4

 

ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

การแสดงตนและยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (เฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการใช้บัญชีผู้อื่นในการรับเงิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจหรือใช้บัญชีผู้อื่นในการรับเงิน ต้องมาดำเนินการทำหนังสืบมอบอำนาจฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

*ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้บัญชีของตัวเอง ไม่ต้องแสดงตน (การมีชีวิต) และยืนยันบัญชีธนาคาร 

เอกสารประกอบการมอบอำนาจ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. สำเนาบัญชีธนาคาร

4. สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีรับเงินเบี้ยความพิการ)

5. กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและพยานลงนามให้ครบ

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งแนบเอกสารดังกล่าว ได้ที่

ID LINE : yvesjuice  หรือ 241730678 1220979285073299 8774414591819301941 n

                      การแสดงตัวตนและยืนยันบัญชีปี 2565 1     การแสดงตัวตนและยืนยันบัญชีปี 2565 2

 

ประชาสัมพันธ์ ถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Local highway road 65

 

ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

expenditure budget ordinance 2565

ประกาศผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตร

165334

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม

31 สิงหาคม 2564 นายวิชัย  คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ข้าราชการ ,ตำรวจ และอสม.  ได้ลงพื้นที่ทำการเยี่ยมบ้านมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ มอบให้ผู้สูงอายุที่มีความยากจน และสภาพบ้านทรุดโทรม ในตำบลทับคล้อมีผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 3 ราย

1. นายน้อย บุญเลิศ บ้านเลขที่ 517 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

2. นายแกะ  คำนาค บ้านเลขที่ 1483 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

3. นางสำราญ  ทองอุบล บ้านเลขที่ 622 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                               มอบถุงยังชีพเงิน 1 มอบถุงยังชีพเงิน 2

               มอบถุงยังชีพเงิน 3 มอบถุงยังชีพเงิน 4 มอบถุงยังชีพเงิน 5

 

ประชาสัมพันธ์

QR Code 2564

ผู้บริหาร

LOGO01

 

 

 

 

 

 

 
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
November 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com