06 | 10 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม

                28 ก.ย. 65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน ให้ความสำคัญกับถุงผ้าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพื่อเป็นการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน

 

nnn320nnn321

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ่้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์คุ้มครองเด็ก (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) จังหว้ัดพิจิตร

              23 กันายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ่้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์คุ้มครองเด็ก (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) จังหว้ัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ื่เพื่อให้คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล สามารถดำเนินการให้การพิทักษ์สิทธิเด็ก ในพื้นที่มีแผนปฏิบัติการ และมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

nnn206nnn209

nnn208nnn207

23 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่บวข้องออกพื้นที่ตัดต้นไม้ขวางถนนสายตลาดใต้-สายดงยางในเขตพื้นหมู่ 1 อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

nnn201nnn202

nnn203nnn204

21 กันยายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิ

aaa1088aaa109

aaa110aaa111

aaa112aaa113

วันที่ 20 กันยายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัย3ที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

aaa107aaa105

aaa103aaa106

mmm102aaa108

13 ก.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านวังโอ่ง ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

mmm01mmm02

mmm03mmm04

โครงการโครงการศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิเด็กปฐมวัยประจำปี2565

12 ก.ย.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการโครงการศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ฝึกสมาธิให้กับเด็กปฐมวัยและเพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการพึ่งพากัน

mm19mm20mm21mm22

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

9ก.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 มหกรรมรวมพลผู้สูงวัย จ.พิจิตร และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดทับคล้อ (สวนโพธิ์สัตว์)อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

mm11mm12mm13mm15mm16mm14

7 ก.ย.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนหน้าเสาธง เพื่อเพื่อลดปัญหาอ้วนเกินมาตรฐาน และเป็นพื้นฐานส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็กปฐมวัย

aaaa95aaaa96

aaaa98aaaa97

6 ก.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้กองช่างและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่สำรวจและวัดระดับพร้อมเก็บข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดในพื้นที่ อบต.ทับคล้อ

aaaa91aaaa92

aaaa93aaaa94

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
October 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com