09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๖

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ. 2566

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร

 

📢📢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

📢📢  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร

 

๖ ก.พ.๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

pppp37

pppp38

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๖

ppp33

pppp34

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

pppp29

pppp30

 

pppp31

pppp32

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

📢📢  องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร

public relations 0001.1 2566

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร

 

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ppp11

ppp12

ppp13

ppp14

 

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปีพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ccc24

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail:saraban-tubklor@lgo.mail.go.th

 

 

แผนที่ อบต.ทับคล้อ