21 | 03 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

p1

TK06 2

 

 

   TK18

- ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต คลิ๊กที่นี่«
Announcement of Intent 2022 0001

Announcement of Intent 2022 0002

Announcement of Intent 2022 0003

Announcement of Intent 2022 0004