04 | 10 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

คอมเมนต์  

0 #5 อบต.ทับคล้อ 2562-03-07 09:49
อ้างอิง ประชาชนคนหนึ่ง:
เรื่อง ร้องทุกข์ หมอกควันในที่ชุมชน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
เนื่องด้วยหมู่ 7 ซอยเกิดสิน มีการเผาไหม้เตาควันไฟ(เผาถ่าน)และเกิดหมอกควัน ในที่ชุมชน ทำให้ประชาชนพบความเดือดร้อน เนื่องจากมีคนชรา เด็กเล็กและคนป่วยเป็นภูมิแพ้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงเรียนขอให้ทางนายกฯ ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย

เรื่องเผาถ่าน ม.7 ทางอบต.ทับคล้อ เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว ได้เจรจาว่ากล่าวตักเตือนและได้หยุดดำเนินการไปแล้วค รับ
อ้างอิง
0 #4 อบต.ทับคล้อ 2562-03-07 09:19
อ้างอิง มาลิน่า มีไชยโย:
บำนาญไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยากทราบสาเหตุโดยด่วนเลยคะ แล้วแก้ไขอย่างไรขอให้ชี้แจงให้ทราบโดยเร็วคะ ข้าราชการบำนาญเดือดร้อนนะคะ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ขอรายละเอียดด้วยครับ ไม่ทราบว่าเป็นบำนาญอะไร ข้าราชการบำนาญของ อบต.ทับคล้อ มีท่านเดียวและจ่ายให้ครบทุกเดือนแล้วนะครับ
อ้างอิง
0 #3 มาลิน่า มีไชยโย 2562-03-04 11:55
บำนาญไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยากทราบสาเหตุโดยด่วนเลยคะ แล้วแก้ไขอย่างไรขอให้ชี้แจงให้ทราบโดยเร็วคะ ข้าราชการบำนาญเดือดร้อนนะคะ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
อ้างอิง
0 #2 ประชาชนคนหนึ่ง 2562-01-24 10:09
เรื่อง ร้องทุกข์ หมอกควันในที่ชุมชน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
เนื่องด้วยหมู่ 7 ซอยเกิดสิน มีการเผาไหม้เตาควันไฟ(เผาถ่าน)และเกิดหมอกควัน ในที่ชุมชน ทำให้ประชาชนพบความเดือดร้อน เนื่องจากมีคนชรา เด็กเล็กและคนป่วยเป็นภูมิแพ้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงเรียนขอให้ทางนายกฯ ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
อ้างอิง
0 #1 อบต.ทับคล้อ 2559-12-20 14:01
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ครับ
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช