21 | 03 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK14

 

8  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  คลิ๊กที่นี่

8  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561  คลิ๊กที่นี่

8  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562  คลิกที่นี่

8  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563  คลิกที่นี่

            

8  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่