23 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
8 ธ.ค.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ออกบริการ รับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19 เพื่อไปกักตัว ณ สถานที่กักตัว อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 25
7 พ.ย.64 กองสาธารณสุข อบต.ทับคล้อ ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
5 ธ.ค.64 องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 29
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นฯ เขียนโดย admin01 ฮิต: 38
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 35
23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 56
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 56
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 43
ประชาสัมพันธ์ ถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 37
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 34