09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 05 

8  มาตรฐานการให้บริการประชาชน คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่ 

 

TK 06

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่

       - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่

    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่