27 | 06 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 05 

8  มาตรฐานการให้บริการประชาชน คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ 

 

TK 06

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่

       - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่

    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่