06 | 10 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 19
ประกาศขายทอดตลาด อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 29
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 118
ประกาศอบต.ทับคล้อ เรื่อง มอบอำนาจ ลงนามอนุญาติ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563 และคำสั่ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการชยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 177
การให้บริการจัดเก็บเคลื่อนที่ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 171
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินฯอบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 185
ประกาศขอความร่วมมือชำระค่าขยะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 208
ประกาศแจ้งยื่นภาษีป้าย เขียนโดย admin01 ฮิต: 186