27 | 06 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login
สมัครสมาชิก
ยกเลิก

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นที่ทางเข้าวัดสวนโพธิ์ฯ หมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

e33

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตามโครงการที่ ๓ จับตามองและแจ้งเบาะแส(WATCH & VOICE)

               21 มิ.ย.65 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ลงพื้นที่ตามโครงการที่ ๓ จับตามองและแจ้งเบาะแส(WATCH & VOICE) ติดตามงานก่อสร้างของท้องถิ่น และการดำเนินการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ และรับฟังคำชี้แจงแนวทาง การตรวจสังเกตการณ์ จับตามองและแจ้งเบาะแส ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรe32

ประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment :LPA )ประจำปี 2565

 

            20 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment :LPA )ประจำปี 2565 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานและจัดบริการสาธารณะ ที่มีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันทั้งประเทศ และเพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำผลการประเมินนี้ไปเป็นพื้นฐาน ในการ ดำเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆe30

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่ามีเพลิงไหม้ป่าหญ้าและไหม้กอไผ่

           20 มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่ามีเพลิงไหม้ป่าหญ้าและไหม้กอไผ่ ซึ่งเป็นป่าไผ่ขนาดวงกว้าง และกำลังจะลามเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น หลังจากนั้น นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้รุดไปดับไฟบริเวณดังกล่าว จำนวน 1 คัน โดยในที่เกิดเหตุ ชาวบ้านในละแวกนั้น กำลังขนน้ำใส่ถังในบ้านของตนเอง มาช่วยกันสาดน้ำทำแนวป้องกันไฟที่จะลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ก็ต้องไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงได้โหมไหม้ป่าไผ่ และหญ้าแห้ง ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ก็สามารถดับเพลิงและควบคุมไฟไหม้ได้ ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง

e31

13 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่บวข้องออกตัดต้นไม้ขวางทางจราจรในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ee28

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

        16 มิ.ย.65 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ และ เป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง

ee24

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่ชมชน: พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส

15 มิ.ย.65 กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่ชมชน: พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านหม่ที่ 1 และสมาชิก อบต.ทับคล้อ หมู่ที่ 1 นักเรียน จิตอาสา ร่วมพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชนและเพื่อพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชน รวมทั้งการออกแบบพื้นที่ของวัดให้เป็นสัปปายะสถานและการพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยสถาปัตย์ ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิ์สัตว์) หมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

                      ee22

9 มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกพื้นพ่นหมอกควันและพ่นฝอยละอองละเอียด กำจัดยุงลาย โดยร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

cc11cc12

cc13cc14

9 มิ.ย.2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญููกตเวที ต่อครูผู้ที่มีพระคุณ

                           pp11pp12

                   pp13pp19

                   pp20pp21 

               pp22pp23pp24

3 มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

rr26rr22

rr25rr23

rr20rr24

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
June 2022
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com